racso-logo

TC RACSO | Koedreef 5 (post: Meersstraat 19/0101, Heusden) | 9070 Destelbergen |

Algemeen rek.nr. BE85 0016 5289 0306 |
secretariaat@racso.be 0468 10 65 92 | Cafetaria 0485 44 21 50

.

Reglement


Artikel 1

TC Racso is een tennisclub waar vriendschap en kameraadschap voorop staan. Wij verwachten dat de spelers/speelsters deze geest in hun gedragingen zullen weerspiegelen. In deze lijn verwijzen wij ook naar artikel 17 over grensoverschrijdend gedrag.

Artikel 2

Alleen leden die hun lidgeld of andere bijdrage betaald hebben, mogen gebruik maken van de tennisterreinen.

Artikel 3a

Iedere speler/speelster van TC Racso dient voor het betreden van de terreinen te reserveren voor een bepaald uur op een bepaalde dag. Terreinen 1 en 2 (gravel, niet verlicht) starten steeds op het uur en staan ter beschikking van de gemeente Destelbergen en kunnen, indien nog vrij, 2 dagen op voorhand door Racsoleden gereserveerd worden. Terrein 3 (gravel, met verlichting) start eveneens op het uur. Terrein 4 (gravel, met verlichting) start 15 minuten later en terrein 5 (gravel, met verlichting) start 45 minuten later. Terreinen 6 en 7 (smash court, met verlichting) starten steeds op het uur.

Een speler/speelster van wie de naam niet op het reservatieschema voorkomt, kan onmiddellijk door het bestuur van het terrein verwijderd worden. Bij de aanvang van het speeluur dienen steeds 2 namen vermeld te zijn op het reservatieschema. Indien de spelers die reserveerden, 10 minuten na het aanvangsuur niet op het terrein zijn, wordt het veld vrijgegeven.

Artikel 3b

Kan men niet spelen op een uur dat vooraf werd gereserveerd, dan dient men ten minste een uur op voorhand te annuleren teneinde reservatie toe te laten aan andere spelers. Bij niet naleven van deze richtlijn, zal het bestuur gepaste maatregelen nemen.

Artikel 4

De spelers/speelsters mogen het terrein slechts betreden in tenniskledij en met aangepast tennisschoeisel. Het is niet toegelaten de indoorterreinen te betreden met schoenen waarmee je reeds outdoor hebt gespeeld. Voorzie dus een extra paar 'non marking' indoorschoenen.

Artikel 5

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van tennismateriaal, kledij en persoonlijke bezittingen.

Artikel 6

De spelers dienen na elke speelbeurt de terreinen te vegen (in cirkels van buiten naar binnen) en indien nodig te sproeien voor en na het spelen met het automatisch sproeisysteem. Terrein 6 en 7 dienen niet gesproeid te worden. Indien de toestand van de terreinen het vereist, kan het spel worden stilgelegd voor het nodige onderhoud.

Artikel 7

Ieder lid mag éénmaal per seizoen gratis een niet-lid uitnodigen om te spelen. Als je wil spelen met een gast dien je op voorhand het secretariaat op de hoogte brengen. Het secretariaat zal dan de terreinreservatie maken.

Artikel 8

In ieders belang vragen wij de terreinen, de beplantingen, het sanitair en de kleedkamers in nette toestand te houden.

Artikel 9

Niet-leden of onbevoegden die zich op de terreinen bevinden, kunnen strafrechterlijk vervolgd worden.

Artikel 10

Bij het niet naleven van dit huishoudelijk reglement kan het bestuur sancties nemen tegenover een lid, gaande tot uitsluiting.

Artikel 11

Op weekdagen kunnen jeugdspelers enkel reserveren tot 18 uur, behalve als ze met een volwassene spelen.

Artikel 12

Wanneer de duisternis intreedt, wordt aan een bevoegd persoon gevraagd de verlichting aan te steken. De verlichting blijft branden tot uiterlijk 23 uur.

Artikel 13

Tijdens organisaties, interclub of tornooien kan niet gereserveerd worden. Voor speelmogelijkheden dient men zich te wenden tot de organisatoren of de tornooileiding.

Artikel 14

Jeugdleden die na de les door de ouders worden opgehaald, mogen de accommodatie niet alleen verlaten.

Artikel 15

Voor alle onvoorziene gevallen zal het bestuur ter zake een beslissing nemen.

Artikel 16

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen op het domein.

Artikel 17

Het is elk aangesloten lid verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysisch of psychisch grensoverschrijdend gedrag tov anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, mishandeling, intimidatie, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik.

Een aangesloten lid kan door de raad van bestuur worden uitgesloten uit de club. Het lid wordt per aangetekende brief geïnformeerd van de motieven voor uitsluiting en heeft het recht gehoord te worden door de raad van bestuur. Het betreffende lid kan zich laten bijstaan door een raadsman. Een minderjarige wordt opgeroepen samen met zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger(s). In afwachting van de beslissing omtrent uitsluiting kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon waarvan een ernstig vermoeden is dat hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

RACSO Nieuws

Geplaatst op:Sep 18, 2017
Het secretariaat is geopend op dinsdag en donderdag telkens van 13u tot 17u.
Voor dringende vragen kan je steeds terecht op het nummer 0468/10.65.92 of via mail op secretariaat@racso.be

Lees meer...
Geplaatst op:Jan 29, 2014
Wist je dat je jouw racket kan laten bespannen op de club? Bel Veroniek op 0476/48.91.74.

Lees meer...
Geplaatst op:Mar 29, 2013
Allereerst willen we je welkom heten in onze tennisclub.

Lees meer...

Kalender

 
« maart 2018 »

MaDiWoDoVrZaZon
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 

Buienradar