Van:                                Gemeente Destelbergen [info=destelbergen.be@mail72.atl31.mcdlv.net] namens Gemeente Destelbergen [info@destelbergen.be]

Verzonden:                     maandag 17 juli 2017 17:02

Aan:                                secretariaat@racso.be

Onderwerp:                    Wegen- en rioleringswerken Koedreef: stand van zaken op 10 juli 2017

 

View this email in your browser

Wegen- en rioleringswerken Koedreef: stand van zaken op 10 juli 2017


De laatste info omtrent de werken aan de Koedreef/Dendermondesteenweg/De Slote.

De werken verlopen perfect volgens schema.
 
De Dendermondesteenweg is op vrijdag 7 juli volledig opengezet. In de week van 10 juli zal de aannemer de boomvakken beplanten. Hiervoor zullen plaatselijk en op korte afstand driekleurige lichten worden geplaatst, ENKEL tijden de werkuren (lichten verdwijnen buiten de werkuren). Tegen vrijdag 14 juli begint het bouwverlof en is de steenweg over de hele breedte open.

De Koedreef is volledig aangelegd met uitsluiting van het voetpad. Dit voetpad is gelegen boven de ondergrondse garage van het bouwproject Dafinas. Door de problemen aan dit bouwproject moesten we de aanleg van dit voetpad uitstellen tot na het bouwverlof. De Koedreef is tijdens het bouwverlof enkel toegankelijk voor de zwakke weggebruiker, en dus NIET voor het gemotoriseerd verkeer.

De afwerking van de aansluiting van de Koedreef op de parking Bergenmeers is voor na het bouwverlof.

De werken aan de gracht De Slote zijn af. Gelet op de droogte, kan het zijn dat het gras moet worden heringezaaid, dit wordt verder opgevolgd.

De aansluiting van de Sint-Pietershofstraat op de steenweg blijft dicht omwille van de veiligheid van de fietser.
 
Na het bouwverlof (vanaf 7 augustus) staan volgende werken op het programma:
•    De nieuwe belijning wordt aangebracht
•    Aanleg van het voetpad van de Koedreef.
•    De noorderkant van het kruispunt en de Dendermondesteenweg wordt heraangelegd, evenwel niet tot aan de Schoofmeersstraat, maar tot net na de bushalte (dus de helft van het tracé). Hier wordt opnieuw de 2-richting gegarandeerd, zodat dorp Destelbergen even vlot bereikbaar blijft.
 
Het einde van de werken is voorzien tegen midden september.
 

 

 

 

Copyright © 2017 Gemeente Destelbergen, All rights reserved.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je in het verleden hebt aangegeven deze nieuwsbrief te willen ontvangen.

Our mailing address is:

Gemeente Destelbergen

Dendermondesteenweg 430

Destelbergen 9070

Belgium


Add us to your address bookWant to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by MailChimp