Op 1 oktober start het winterseizoen 2019-2020. Via deze weg brengen wij u graag op de hoogte van ons intern reglement. Gelieve even de tijd te nemen om dit door te nemen en het steeds te respecteren. Op die manier kan iedereen optimaal gebruik maken van zijn of haar vaste reservatie.

Respecteer het aanvangsuur en het einduur

1A. Gelieve de zaal te betreden bij aanvang van het uur. Zo kunnen de vorige spelers in alle rust hun uur afwerken.
1B. Speel niet langer dan overeengekomen met het secretariaat. TC Racso dient elke maand per begonnen speeluur per terrein een vast bedrag te betalen aan Farys . Indien wij vaststellen dat er langer gespeeld wordt dan afgesproken zijn wij dan ook genoodzaakt een extra uur te factureren.

Orde en netheid


2. Alle afval dient in de daarvoor voorziene vuilnisbakken te worden gedeponeerd. Dit geldt ook voor ijzeren plaatjes van ballenkokers die gevaarlijk scherp zijn en een risico inhouden voor kinderen die eveneens gebruik maken van de zaal.

Annulatie


3. Tijdens de kerst- en krokusvakantie is het voor houders die overdag tijdens weekdagen (9-16u) een vast uur hebben niet mogelijk om te spelen. Zij kunnen uiteraard het verloren uur op een ander moment inhalen. Ook op feestdagen, wanneer de hal gesloten is, of bij evenementen georganiseerd door sportcentrum Bateas, kunnen de verloren uren ingehaald worden op een ander moment. Er kan contact opgenomen worden met het secretariaat om een inhaalmoment in te plannen.

Aangepaste kledij en schoeisel


4. In de zaal mag enkel gespeeld worden met aangepast schoeisel. De onderkant van de schoenen moet bestaan uit ‘non-marking zolen’. Dit om te voorkomen dat er zwarte strepen achterblijven op de ondergrond.

Nooduitgang


5. Het is ten strengste verboden de nooduitgangen langs de 2 zijkanten van de zaal te openen. Indien u niet tevreden bent met de temperatuur of luchtvochtigheid in de zaal gelieve dan contact op te nemen met één van de zaalwachters.

Free your Field


6.We maken ook dit jaar opnieuw gebruik van het systeem ‘Free your field’. Titularissen van een vast uur kunnen beslissen hun reservatie open te stellen op het reservatiesysteem. Ze kunnen hiervoor een mail sturen naar het secretariaat. Houders van een beurtenkaart kunnen het vrijgekomen uur dan vastleggen. De titularissen van het vast uur krijgen 10 euro per ingenomen terrein.

Wij wensen  iedereen een aangenaam winterseizoen!

Sportieve groeten,
Het bestuur van TC Racso