Artikel 1: De deelnemers tot 18 jaar (jeugdleden) zijn automatisch zomerlid van TC Racso (zit in het lesgeld) en kunnen spelen tot 18u ’s avonds.

Artikel 2: De tennisschool bepaalt waar de lessen doorgaan (indoor Koedreef, indoor Bateas, sporthal). U kan wel uw voorkeur doorgeven.

Artikel 3: De inschrijvingen worden afgesloten zodra de beschikbare plaatsen voor de respectievelijke formules volzet zijn.

Artikel 4: Betalingswijze: het volledige lesgeld dient per overschrijving of cash te worden voldaan. De betaling kan gespreid gebeuren over 10 maanden (met bestendige opdracht) indien gewenst, eerste betaling moet gebeuren voor aanvang van de lessen.

Artikel 5: Het inhalen van gemiste groepslessen is enkel mogelijk, alleen als er nog een plaatsje in een andere groep vrij is (de tennisschool zal hiervoor de nodige inspanningen leveren). In overleg met de tennisschool kunt u wel een vervanger sturen die in uw plaats de cursus volgt (niveau dient hetzelfde te zijn). Het inhalen van privé-lessen is mogelijk in overleg met de trainer. Volgende regels gelden hiervoor: bij annulatie < 24u op voorhand kan de les niet ingehaald worden, er kunnen maximaal 5 lessen ingehaald worden.

Artikel 6: De indoorhal in de Koedreef mag enkel betreden worden met propere non-marking tennisschoenen (geen zwarte zolen die strepen maken!).

Artikel 7: In de indoorhallen mag enkel water verbruikt worden, koekjes en dergelijke mogen niet verbruikt worden.

Artikel 8: Jonge kinderen mogen na het einde van de les de accomodatie niet zelf verlaten. De ouders zijn verantwoordelijk om de kinderen op tijd af te (laten) halen.

Artikel 9: De tennisschool (RATS = Racso Tennisschool) valt onder vzw TC Racso. Het inten reglement van vzw TC Racso is dus ook van toepassing op leden van de tennisschool. U vindt het intern reglement hier. Bij inschrijving voor de jaarcyclus verklaart u zich akkoord met dit intern reglement.oor