INTERCLUBREGLEMENT VOLWASSENEN TC RACSO

 1. Dit reglement is aanvullend aan het interclubreglement van Tennis Vlaanderen.
 2. Enkel wie zijn lidgeld voor 1 februari betaald heeft, kan deelnemen aan de interclubwedstrijden.
 3. De club zendt in de eerste helft van december een uitnodiging tot inschrijving naar de kapitein van het voorbije jaar van de ploegen die reeds het langst interclub spelen. De namen van de spelers/speelsters (met vermelding van de nieuwe klassementen) worden door de  nieuwe) kapitein ten laatste op 15 januari doorgemaild naar interclub(at)racso.be
 4. De club behoudt steeds het recht om nieuwe ploegen in te schrijven in functie van de doorstroming van de jeugd naar de volwassenen.
 5. Ook individuelen kunnen hun naam doormailen naar bovengemeld e-mail adres en zullen indien mogelijk in een ploeg worden ingepast.
 6. Een ploeg kan maar geldig ingeschreven zijn indien er zoveel effectieve spelers/speelsters op de lijst staan als er minimum nodig zijn voor deelname + 2 extra spelers/speelsters. Voor een competitie met vier spelers/speelsters zijn er dus minimum zes namen nodig.  Alle leden van de ploeg zijn hiervoor verantwoordelijk.
 7. Iedere speler/speelster wordt door de interclubverantwoordelijke automatisch als reservespeler/speelster ingeschreven op de interclublijsten van alle andere reeksen waarin hij of zij zou kunnen spelen.
 8. Iedere speler/speelster is bij elke ontmoeting steeds in het bezit van een identiteitsbewijs.
 9. De club reserveert de terreinen en enkel de interclubleider bepaalt op welke terreinen er wordt gespeeld.
 10. Boetes opgelopen bij Tennis Vlaanderen door het niet naleven van het interclubreglement moeten worden betaald door de interclubploeg zelf.
 11. Voor elke betaling waarvan de interclubploeg denkt dat ze door de club kan terugbetaald worden (bv.  een Tennis Vlaanderen scheidsrechter of interclubleider) wordt er een ontvangstbewijs gevraagd.
 12. Na controle van de correctheid ondertekent de kapitein elektronisch het uitslagenblad.
 13. Voor aanvang van de eerste wedstrijd geeft de kapitein bij een thuiswedstrijd aan de barverantwoordelijke het juiste aantal gewenste maaltijden door. Idealiter gebeurt dit reeds vooraf via e-mail. De kapitein van TC Racso vraagt ook aan de kapitein van de bezoekende ploegen om voor aanvang van de eerste wedstrijd duidelijke afspraken te maken met de barverantwoordelijke ( bv. correctie of aanpassing van eerder via e-mail doorgegeven aantal).
 14. Iedere speler/speelster vertegenwoordigt TC Racso. We rekenen op uw fairplay en sportiviteit! Bij aankomst wordt de bezoekende ploeg door de thuisploeg (samen met de interclubleider) verwelkomd en voor aanvang van de eerste wedstrijd worden alle spelers/speelsters aan elkaar voorgesteld.
 15. Als er bij een ontmoeting problemen zijn, betrek je de interclubleider steeds bij het bespreken en oplossen van de problemen. De partijen doen er alles aan om eventuele problemen overeenkomstig het Tennis Vlaanderen interclubreglement op een vriendschappelijke manier op te lossen.
 16. Iedereen die interclub speelt, verklaart zich akkoord met het interclubreglement van Tennis Vlaanderen en van TC Racso.