Jaarcyclus jeugd

 • Inschrijven 2024-2025

  Inschrijven jaarcyclus 2024-2025

  U hebt 2 mogelijkheden om in te schrijven voor de jaarcyclus 2024-2025:

  1. via een eenvoudig formulier waarbij u geen logingegevens nodig heeft
  2. via de website van Tennis Vlaanderen, u logt in met uw logingegevens.

  Wie zich inschrijft voor de jaarcyclus 2024-2025 verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden (zie hieronder). Midden augustus communiceren we de planningsvoorstellen per mail.

  Algemene voorwaarden

  Artikel 1: De deelnemers tot 18 jaar (jeugdleden) zijn automatisch zomerlid van TC Racso (zit in het lesgeld) en kunnen spelen tot 18u ’s avonds.

  Artikel 2: De tennisschool bepaalt waar de lessen doorgaan (indoorhal Bergenmeers, nieuwe indoorhal).

  Artikel 3: De inschrijvingen worden afgesloten zodra de beschikbare plaatsen voor de respectievelijke formules volzet zijn. Er wordt gewerkt volgens het first come first served principe.

  Artikel 4: Betalingswijze: het volledige lesgeld dient per overschrijving of cash te worden voldaan voor aanvang van de lessenreeks. De betaling kan gespreid gebeuren over 10 maanden (met bestendige opdracht) indien gewenst, eerste betaling moet gebeuren voor aanvang van de lessen.

  Artikel 5: Regeling m.b.t. afwezigheden:

  • Groepslessen (vanaf 3 lesvolgers):
   – Indien een groepsles niet kan doorgaan door afwezigheid van de trainer, voorzien wij een inhaalles. Kan de les niet ingehaald worden, betalen wij de les terug.
   – Indien een groepsles niet kan doorgaan op vraag van ALLE deelnemers, voorzien wij eveneens een inhaalles. (zoals hierboven)
   – Indien u niet aanwezig kan zijn op een groepsles, kan u deze les niet inhalen.
  • Privélessen/duolessen: Het inhalen van privé-lessen/duolessen is mogelijk in overleg met de trainer. Volgende regels gelden hiervoor: bij annulatie < 24u op voorhand kan de les niet ingehaald worden, er kunnen maximaal 5 lessen ingehaald worden.

  Artikel 6: De indoorhallen mogen enkel betreden worden met propere non-marking tennisschoenen (geen zwarte zolen die strepen maken!).

  Artikel 7: In de indoorhallen mag enkel water verbruikt worden, koekjes en dergelijke mogen niet verbruikt worden.

  Artikel 8: Jonge kinderen mogen na het einde van de les de accommodatie niet zelf verlaten. De ouders zijn verantwoordelijk om de kinderen op tijd af te (laten) halen.

  Artikel 9: De tennisschool (RATS = Racso Tennisschool) valt onder vzw TC Racso. Het intern reglement van vzw TC Racso is dus ook van toepassing op leden van de tennisschool. U vindt het intern reglement hier: https://racso.be/lidworden-infrastructuur/. Bij inschrijving voor de lessenreeks verklaart u zich akkoord met dit intern reglement.

 • Formules 2024-2025

  Tarieven 2024-2025

  Korte omschrijving formule Richtleeftijd vroege instappers 60 min
  1 Kidstennis wit

  30 lesweken

  10 lesweken (eerste 10 weken – try-out)

  verlengen naar 30 lesweken (extra 20 lessen)

  2020-2021  

  €270

  €100

  €190

  2 Kidstennis blauw 2018-2019 €370
  3 Kidstennis rood 2016-2017 €380
  4 Kidstennis oranje 2014-2015 €485
  5 Maxitennis (groen, tieners en studenten) °13 & ouder €505
  6 Competitie Enkel na goedkeuring trainersteam

  Prijs afhankelijk van gekozen pakket

  7 Lunchtennis (kinderen Wonderwijs & gemeenteschool Destelbergen) 1ste en 2de leerjaar: €380

  3de, 4de, 5de, 6de leerjaar: €495

  8 After school tennis vrijdag 16-17u (kinderen Wonderwijs) 3de kl, 1ste & 2de leerjaar: €285

  3de, 4de, 5de, 6de leerjaar: €390

  9 Privéles jeugd €1450
  10 Duoles jeugd €740

  Bovenstaande tarievenlijst is geldig voor schooljaar 2024/2025, tarieven worden jaarlijks geïndexeerd

  Leuk om te weten:

  1) Wie les volgt en jonger is dan 18 jaar, mag gedurende de zomer (vanaf 1 april tot 30 september) met andere Rats-leden spelen à volonté voor 18u.

  2) Vanaf een tweede uur krijg je €80 korting.

  3) Alle Kidstennissers kunnen gratis deelnemen aan het Kids Toer tornooi van TC Racso eind juni en in de kerstvakantie.

  4) De 2 weken voor de kerstvakantie en na de paasvakantie (laatste 5 weken) zijn de lessen vooral gericht op het spelen van wedstrijden. Groepen van hetzelfde niveau zullen dan samen puntsituaties spelen (begeleid wedstrijd spelen).

 • Kalender 2024-2025

  Kalender 2024-2025

  Vakanties:

  • herfstvakantie: van maandag 28 oktober tot en met zondag 3 november 2024
  • wapenstilstand: maandag 11 november
  • kerstvakantie: van maandag 23 december 2024 tot en met zondag 5 januari 2025
  • krokusvakantie: van maandag 3 tot en met zondag 9 maart 2025
  • paasvakantie: van maandag 7 tot en met maandag 21 april 2025 (paasmaandag 21 april)
  • dag van de arbeid: donderdag 1 mei 2025
  • Hemelvaart: donderdag 29 en vrijdag 30 mei 2025 (in het deeltijds kunstonderwijs en in het volwassenonderwijs kan er in het weekend na Hemelvaart wel les zijn)
  • Pinkstermaandag: 9 juni 2025
  • Zomervakantie: van 1 juli tot en met 31 augustus 2025

Sponsored by

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten?