Lid worden en infrastructuur

 • Zomer

  Zomerseizoen 2024

  Het zomerseizoen start op 1 april en loopt tot en met 30 september 2024

  Als zomerlid kan u reserveren op 14 terreinen.

  • Outdoor beschikken we over 5 gravelterreinen en 2 smashcourts.
  • Als zomerlid kan je ook indoor een reservatie maken. We hebben 7 indoorterreinen, uniek in Oost-Vlaanderen!

  Ook dit jaar kan je snel en eenvoudig je lidmaatschap aanvragen of verlengen via deze link

  Na ontvangst van de online betaling kan je direct aan  de slag.

  TENNIS:

  Formule Tarief 2024
  1 volwassene €185
  2 volwassen gezinsleden €345
  Gezinsabonnement (spelers wonen onder hetzelfde dak) €435
  Jeugdlid tot 18 jaar (°2006 en jonger) (kan enkel reserveren voor 18u) €90
  Studententarief (op vertoon van studentenkaart) €105
  Supplement: Jeugdlid tot 18 jaar (°2006 en jonger) reserveren na 18u €65
  • Bovenstaande tarievenlijst is geldig voor 2024, tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.
  • Vanaf 1 juli 2024 kan je zomerlid worden aan het verminderd tarief van 110 euro per volwassene, €55 per jeugdlid, €65 per student

  OPGELET:

  • Jeugdleden van de tennisschool tot 18 jaar (°2006 en jonger) die de jaarcyclus 2023-2024 volgen zijn automatisch jeugdlid zomer.
  • Een jeugdlid (°2006 en jonger) kan reserveren tijdens weekdagen tot 18u en tijdens het weekend altijd. Een jeugdlid kan nooit als eerste gezinslid worden beschouwd.
  • Jeugdleden die tijdens weekdagen ook na 18u reservaties willen maken kunnen een supplement betalen van 65 euro.
  • Bij een gezinsabonnement (wonen onder hetzelfde dak) kunnen kinderen tot 18 jaar (°2006 en jonger) enkel reserveren tot 18u (zoals een jeugdlid). Kinderen ouder dan 18 jaar (°2005 en ouder) kunnen ook na 18u reserveren.

  NICE TO KNOW:

  • Reserveren: via het reserveringssysteem (max. 6 dagen op voorhand). Je kan maximum 2 reservaties per keer maken. Nadat het uur is afgelopen wordt jouw naam terug vrijgegeven in het systeem en kan je een nieuwe reservatie maken. Tussen 2 reservaties moet er minimum 1 uur tussen zitten.
  • Sproeien: er is een automatisch sproeisysteem: ieder terrein (niet de smash court) kan men sproeien met een druk op de knop.

  Info & reservatie

  secretariaat TC Racso: Bram Verbraeken
  secretariaat@racso.be

  0468 10 65 92

  IBAN BE85 0016 5289 0306 – Bic-code GEBABEBB

 • Winter

  Winterseizoen 2023-2024

  Het winterseizoen loopt vanaf 1 oktober 2023 tot en met 31 maart 2024.

  Voor het winterseizoen kunnen we terecht op TC Racso (Koedreef 5 – 9070 Destelbergen) in:

  • De bestaande indoorhal: 3 terreinen met ondergrond ‘court sol medium speed’.
  • De nieuwe indoorhal: 4 terreinen met ondergrond ‘court sol medium speed’.
  • De outdoor smashcourts: 2 terreinen met ondergrond ‘smashcourt’ (terrein 6 en 7)

  Tijdens het winterseizoen werken we niet met een lidmaatschap. Je kan op 3 manieren een terrein reserveren:

  • via een vaste reservatie.
  • via losse reservaties met het saldosysteem (vroegere beurtenkaart).
  • via open verhuur aan niet-leden.
  Vaste reservatie:
  Indoor

  Bergenmeers

  Weekdagen 9-18u €375
  Weekdagen 18-22u €505
  Weekdagen 22-23u €375
  Weekend 9-23u €440
  • Bovenvermelde tarieven zijn geldig voor winter 2023/2024
  • Vaste uren die vallen op kerstavond, kerst, oudejaarsavond, nieuwjaar kunnen ingehaald worden op een ander moment, u kan hiervoor contact opnemen met het secretariaat (secretariaat@racso.be)
  • Leden met vaste uren overdag tijdens de week tussen 9-16u kunnen mogelijks niet spelen tijdens schoolvakanties kerst en krokus wegens tennisstage jeugd. Het secretariaat zal hiervoor contact opnemen om samen met jullie een inhaalmoment vast te leggen.
  • Enkel indoor mogelijk.

  Een vast uur nemen?

  • Vanaf 1 mei 2023 kan iedereen (ook niet-leden) intekenen voor een vast uur via deze link
  Losse reservaties met saldosysteem (vroegere beurtenkaart)

  -Saldo?
  Het saldo is jouw digitale portefeuille. Je kan via online betaling je saldo uploaden en met dit bedrag reservaties betalen. Het opladen van je saldo kan via de website ‘terrein reserveren’ of via de app van Tennis Vlaanderen.

  -Voor zomerleden TC Racso:

   • je kan tot 7 dagen op voorhand reserveren. Je klikt op een vrij terrein en maakt je reservatie. Annuleren kan enkel via secretariaat@racso.be.
  Losse verhuring indoor dal (*) €16/u
  Losse verhuring indoor piek (*) €20/u
  Losse verhuring outdoor terrein 6 & 7 €10/u

  (*) Dal : weekdagen 9-18u en 22-23u, weekend vanaf 13u/ Piek: weekdagen 18-22u en weekend 9-13u

   • Je betaalt via je saldo online per reservatie 16 of 20 euro (reservatie met 1 naam) of 8 of 10 euro p.p. (reservatie met 2 namen) voor indoorterreinen Bergenmeers, voor outdoorterrein 6 & 7 (smashcourts) betaal je 10 euro (reservatie met 1 naam) of 5 euro p.p. (reservaite met 2 namen). Bij annuleren wordt het betaalde bedrag opnieuw bij je saldo toegevoegd.
   • Je kan je saldo online opladen via het reservatiesysteem via de website of app met 16, 20, 80, 160 of 320 euro
   • Annuleren kan enkel via secretariaat@racso.be en dit tot uiterlijk 24u na het tijdstip van de gemaakte reservatie

  -Niet zomerleden van TC Racso kunnen zich laten toevoegen aan de ledengroep TC Racso via secretariaat@racso.be en krijgen dan dezelfde rechten als zomerleden TC Racso.

  -Spelers die geen lid zijn van Tennis Vlaanderen betalen een éénmalige activeringskost van 20 euro. Je krijgt dan een uniek lidnummer en bijhorend wachtwoord waarmee je toegang krijgt tot ons online reservatiesysteem. Je bent tevens dan ook verzekerd via Tennis Vlaanderen.

  Open verhuur aan niet-leden
  • Als niet-lid van TC Racso kan je via open verhuur een terrein boeken via het reservatiesysteem. Tarief: 25 euro per uur. Annuleren kan enkel via secretariaat@racso.be.
  • Leden Tennis Vlaanderen loggen in met hun lidnummer en wachtwoord en klikken op ‘zoek andere clubs’. Selecteer 9070 als gemeente.
  • Niet-leden Tennis Vlaanderen maken een account aan als niet-lid. Selecteer 9070 als gemeente.
  • De betaling gebeurt online bij reservatie
  • Annuleren kan enkel via secretariaat@racso.be en dit tot uiterlijk 24u na het tijdstip van de gemaakte reservatie.
  Info & reservatie

  secretariaat TC Racso: Bram Verbraeken
  mail: secretariaat@racso.be
  tel: 0468 10 65 92
  IBAN BE85 0016 5289 0306 – Bic-code GEBABEBB

 • Infrastructuur

  Infrastructuur

  Site Bergenmeers (Koedreef 5, 9070 Destelbergen)

  Je kan de site Bergenmeers makkelijk bereiken te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer.

  Outdoor:

  Er zijn 7 outdoorterreinen, waarvan 5 gravel en 2 smash court, met volgende uurregeling:

  • Outdoor terreinen 1 en 2 zijn de afzonderlijke terreinen en kan men reserveren op het uur
  • Outdoor terreinen 3, 6 en 7 kunnen worden gereserveerd op het uur (terreinen 6 en 7 zijn de smash courts)
  • Outdoor terrein 4 reserveert men kwart over het uur
  • Outdoor terrein 5 reserveert men kwart vóór het uur
  Indoor:

  Er zijn 7 indoorterreinen met ondergrond court sol medium speed en kunnen allen gereserveerd worden op het uur

  • Indoorterreinen 8,9 en 10 bevinden zich in bestaande tennishal
  • Indoorterreinen 11,12,13 en 14 bevinden zich in de nieuwe tennishal (operationeel vanaf augustus 2023)

 • Huishoudelijk reglement & GDPR

  Huishoudelijk reglement & GDPR


  Artikel 1

  TC Racso is een tennisclub waar vriendschap en kameraadschap voorop staan. Wij verwachten dat de spelers/speelsters deze geest in hun gedragingen zullen weerspiegelen.

  Artikel 2

  Alleen leden die hun lidgeld of andere bijdrage betaald hebben, mogen gebruik maken van de tennisterreinen.

  Artikel 3a

  Iedere speler/speelster van TC Racso dient voor het betreden van de terreinen te reserveren voor een bepaald uur op een bepaalde dag. Terreinen 1,2 en 3 starten steeds op het uur. Terrein 4  start 15 minuten later en terrein 5  start 45 minuten later. Terreinen 6 en 7 (smash court) starten steeds op het uur.

  Een speler/speelster van wie de naam niet op het reservatieschema voorkomt, kan onmiddellijk door het bestuur van het terrein verwijderd worden. Bij de aanvang van het speeluur dienen steeds 2 namen vermeld te zijn op het reservatieschema. Indien de spelers die reserveerden, 10 minuten na het aanvangsuur niet op het terrein zijn, wordt het veld vrijgegeven.

  Artikel 3b

  Kan men niet spelen op een uur dat vooraf werd gereserveerd, dan dient men ten minste een uur op voorhand te annuleren teneinde reservatie toe te laten aan andere spelers. Bij niet naleven van deze richtlijn, zal het bestuur gepaste maatregelen nemen.

  Artikel 4

  De spelers/speelsters mogen het terrein slechts betreden in tenniskledij en met aangepast tennisschoeisel. Het is niet toegelaten de indoorterreinen te betreden met schoenen waarmee je reeds outdoor hebt gespeeld. Voorzie dus een extra paar ‘non marking’ indoorschoenen.

  Artikel 5

  Het bestuur is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van tennismateriaal, kledij en persoonlijke bezittingen.

  Artikel 6

  De spelers dienen na elke speelbeurt de terreinen te vegen (in cirkels van buiten naar binnen) en indien nodig te sproeien voor en na het spelen met het automatisch sproeisysteem. Terrein 6 en 7 dienen niet gesproeid te worden. Indien de toestand van de terreinen het vereist, kan het spel worden stilgelegd voor het nodige onderhoud.

  Artikel 7

  Ieder lid mag éénmaal per seizoen gratis een niet-lid uitnodigen om te spelen. Als je wil spelen met een gast dien je op voorhand het secretariaat op de hoogte brengen. Het secretariaat zal dan de terreinreservatie maken.

  Artikel 8

  In ieders belang vragen wij de terreinen, de beplantingen, het sanitair en de kleedkamers in nette toestand te houden.

  Artikel 9

  Niet-leden of onbevoegden die zich op de terreinen bevinden, kunnen strafrechtelijk vervolgd worden.

  Artikel 10

  Iedereen die lid is van TC Racso verklaart zich bij inschrijving akkoord met dit reglement. Bij het niet naleven van dit huishoudelijk reglement kan het bestuur sancties nemen tegenover een lid, gaande tot uitsluiting.

  Artikel 11

  Op weekdagen kunnen jeugdspelers enkel reserveren tot 18 uur, behalve als ze met een volwassene spelen.

  Artikel 12

  Wanneer de duisternis intreedt, wordt aan een bevoegd persoon gevraagd de verlichting aan te steken. De verlichting blijft branden tot uiterlijk 23 uur.

  Artikel 13

  Tijdens organisaties, interclub of tornooien kan niet of beperkt gereserveerd worden. Voor speelmogelijkheden dient men zich te wenden tot het secretariaat of de wedstrijd-/interclubleider..

  Artikel 14

  Jeugdleden die na de les door de ouders worden opgehaald, mogen de accommodatie niet alleen verlaten.

  Artikel 15

  Voor alle onvoorziene gevallen zal het bestuur ter zake een beslissing nemen.

  Artikel 16

  Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen op het domein.

  Artikel 17

  Tc Racso volgt volledig het privacybeleid conform de regelgeving van de  GDPR. U vindt meer info hier.

  Artikel 18

  Het is elk aangesloten lid verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysisch of psychisch grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, mishandeling, intimidatie, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik.

  Een aangesloten lid kan door de raad van bestuur worden uitgesloten uit de club. Het lid wordt per aangetekende brief geïnformeerd van de motieven voor uitsluiting en heeft het recht gehoord te worden door de raad van bestuur. Het betreffende lid kan zich laten bijstaan door een raadsman. Een minderjarige wordt opgeroepen samen met zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger(s). In afwachting van de beslissing omtrent uitsluiting kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon waarvan een ernstig vermoeden is dat hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

  Binnen TC Racso is mevrouw Christel Coenen het A.P.I. ( AanspreekPunt Integriteit ). Bij het A.P.I. kunnen alle clubleden (o.a. jonge sporters, ouders, trainers, interclubkapiteins, …) terecht met een vraag, vermoeden of klacht m.b.t. grensoverschrijdend gedrag.

 • Charter eco-sportief

Sponsored by

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten?